پروژه های انجام شده دراستان قم - سندبلاست مهر کیا
پروژه های انجام شده دراستان قم
پروژه های انجام شده دراستان قم

پروژه های انجام شده دراستان قم

پروژه های انجام شده دراستان قم

1-سندبلاست و رنگ آمیزی سکوی بارگیری و استراکچر زیر سقف به متراژ 8000 متر مربع در انبار نفت
2،سندبلاست و رنگ آمیزی سطوح بیرونی مخازن1،2-5،6،7،8و همچنین کف و دیواره های مخازن 1،2،4،5،7،انبار نفت
3- سندبلاست و رنگ آمیزی لوله های سه گانه انتقال نفت از خط لوله و مخابرات
4- سوئیپ بلاست و اجرای رنگ اپوکسی مخازن شماره 4 انبار نفت شهید زین الدین
5- سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن بحران و مخازن دفنی انبار نفت
6- سندبلاست و رنگ آمیزی لوله های انتقال فرآورده سراسر انبار
7- سندبلاست و عایق کاری لوله های 42 اینچ به طول 5 کیلومتر بوسیلهء رنگ پلی اورئا زیر نظر کارشناسان کانادایی
8-اجرای چندین پروژه کوچک و بزرگ در شهرک صنعتی شکوهیه قم 9. رنگ آمیزی و تاچ آپ لوله های تخلیه انبار نفت شهید زین الدین

4- سوئیپ بلاست و اجرای رنگ اپوکسی مخازن شماره 4 انبار نفت شهید زین الدین
5- سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن بحران و مخازن دفنی انبار نفت
6- سندبلاست و رنگ آمیزی لوله های انتقال فرآورده سراسر انبار
7- سندبلاست و عایق کاری لوله های 42 اینچ به طول 5 کیلومتر بوسیلهء رنگ پلی اورئا زیر نظر کارشناسان کانادایی
4- سوئیپ بلاست و اجرای رنگ اپوکسی مخازن شماره 4 انبار نفت شهید زین الدین
5- سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن بحران و مخازن دفنی انبار نفت
7- سندبلاست و عایق کاری لوله های 42 اینچ به طول 5 کیلومتر بوسیلهء رنگ پلی اورئا زیر نظر کارشناسان کانادایی
8-اجرای چندین پروژه کوچک و بزرگ در شهرک صنعتی شکوهیه 9. رنگ آمیزی و تاچ آپ لوله های تخلیه انبار نفت شهید زین الدین سندبلاست مهرکیا – سندبلاست