سندبلاست در شهرک صنعتی البرز - سند بلاست سندبلاست مهرکیا
سندبلاست در شهرک صنعتی البرز
سندبلاست در شهرک صنعتی البرز

سندبلاست در شهرک صنعتی البرز الوند لیا کاسپین

سندبلاست در شهرک صنعتی البرز الوند لیا کاسپین

گروه صنعتی ما در سال ۱۳۸۶ برنده مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن ۲۰ میلیون لیتری انبار نفت قزوین گردید.
همزمان با شروع عملیات پروژه های فوق بدلیل فقدان اکیپ مجری سندبلاست در استان قزوین شرکتهای خصوصی و دولتی واقع در شهرکهای صنعتی استان قزوین استقبال گسترده ای جهت دریافت خدمات کردند . از جمله شرکت تاژ در شهرصنعتی لیا. شرکت مدیسک و شیشه و بسته بندی تاکستان. آلوپن. البرز دارو .پوشینه باف و…در الوند. شرکت نیک پارس (یامی) و نگین زره در کاسپین.پالایش گستر و کارخانه فولاد در صنعتی اشتهارد.نیروگاه شهید رجایی و رضابافت . مخازن جایگاهی کلیه پمپ بنزینهای سراسر استان و…

دلیل فقدان اکیپ مجری سندبلاست در استان قزوین شرکتهای خصوصی و دولتی واقع در شهرکهای صنعتی استان قزوین استقبال گسترده ای جهت دریافت خدمات کردند دلیل فقدان اکیپ مجری سندبلاست در استان قزوین شرکتهای خصوصی و دولتی واقع در شهرکهای صنعتی استان قزوین استقبال گسترده ای جهت دریافت خدمات کردند دلیل فقدان اکیپ مجری سندبلاست در استان قزوین شرکتهای خصوصی و دولتی واقع در شهرکهای صنعتی استان قزوین استقبال گسترده ای جهت دریافت خدمات کردند دلیل فقدان اکیپ مجری سندبلاست در استان قزوین شرکتهای خصوصی و دولتی واقع در شهرکهای صنعتی استان قزوین استقبال گسترده ای جهت دریافت خدمات کردند گروه صنعتی ما در سال ۱۳۸۶ برنده مناقصه سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن ۲۰ میلیون لیتری انبار نفت قزوین گردید.همزمان با شروع عملیات پروژه های فوق بدلیل فقدان اکیپ مجری سندبلاست در استان قزوین شرکتهای خصوصی و دولتی واقع در شهرکهای صنعتی استان قزوین استقبال گسترده ای جهت دریافت خدمات کردند. از جمله شرکت تاژ در شهرصنعتی لیا. شرکت مدیسک و شیشه و بسته بندی تاکستان.