اجرای اپوکسی کف کفپوش اپوکسی - سندبلاست مهرکیا
اجرای اپوکسی کف کفپوش اپوکسی
اجرای اپوکسی کف کفپوش اپوکسی

اجرای اپوکسی کف کفپوش اپوکسی

اجرای اپوکسی کف کفپوش اپوکسی

با توجه به نیاز و کاربری سطح مورد نظر رنگ اپوکسی کف در ضخامت های متخلف (معمولآ از 1 -4 میلیمتر) اعمال میگردد.
کمترین ضخامت برای کفپوش اپوکسی (یک میل) جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار صورت میگیرد.
جهت جلوگیری از ساییدگی و خورده شدن سطح در مقابل فشارهای مکانیکی و نیز عدم نفوذ آب و چربی ضخامت سه میل نیاز میباشد.
جهت جلوگیری از نفوذ مایعات خاص،ایجاد سطح زبر،سطوح ارتجاعی و… نوع متریال و اجرا کمی متفاوت میباشد.

در گروه صنعتی ما با استفاده از حرفه ای با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب پذیرفته میشود.
با توجه به نیاز و کاربری سطح مورد نظر رنگ در ضخامت های متخلف (معمولآ از 1 -4 میلیمتر) اعمال میگردد.
جهت جلوگیری از نفوذ مایعات خاص،ایجاد سطح زبر،سطوح ارتجاعی و… نوع متریال و اجرا کمی متفاوت میباشد.

کمترین ضخامت برای (یک میل) جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار صورت میگیرد.

جهت از ساییدگی و خورده شدن سطح در مقابل فشارهای و نیز عدم نفوذ و چربی ضخامت سه میل نیاز میباشد.

جهت از نفوذ مایعات خاص،سطح زبر،سطوح ارتجاعی و… نوع متریال و اجرا کمی متفاوت میباشد.

اجرای اپوکسی کف کفپوش اپوکسی
جهت جلوگیری از ساییدگی و خورده شدن سطح در مقابل فشارهای مکانیکی و نیز عدم نفوذ آب و چربی ضخامت سه میل نیاز میباشد.
جهت جلوگیری از نفوذ مایعات خاص،ایجاد سطح زبر،سطوح ارتجاعی و… نوع متریال و کمی متفاوت میباشد.
لازم به ذکر است اجرای این با سایر متفاوت بوده و تأکید میشود حتمأ توسط نیروهای مجرب و حرفه ای صورت پذیرد.
کمترین ضخامت برای کفپوش اپوکسی (یک میل) جهت جلوگیری از ایجاد گرد و غبار صورت میگیرد.